επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου

Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου

Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου 

Άμεση αφαίρεση της επιδότησης μέχρι 28 Φεβρουαρίου

Η επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2 ( https://kinoumeilektrika2.gov.gr ) είναι η καλύτερη ευκαιρία να αποκτήσετε ένα ποιοτικό ηλεκτρικό ποδήλατο με έκπτωση έως 1.300€

Με την πρωτοβουλία «Κινούμαι Ηλεκτρικά» επιδοτείται η αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων με 40% της αξίας τους πρό ΦΠΑ και ανώτατο όριο επιδότησης τα 800 ευρώ.

Για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων (ΑΜΕΑ – πολύτεκνοι) προβλέπεται επιπλέον έκπτωση 500€.

Δεν επιδοτούνται τα κίτ μετατροπής και τα ηλεκτρικά ποδήλατα από μετατροπή.

Παράδειγμα υπολογισμού της επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου για αξία 1500€ όπου η τιμή προ ΦΠΑ είναι 1210€ και το ΦΠΑ 290€.

Η επιδότηση υπολογίζεται ως 40% των 1210€ δηλαδή είναι 1210 * 40% = 484 € και το συνολικό κόστος του ποδηλάτου είναι (1210 – 484) + 290 = 1016 €.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟΝ 1.016€ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ

Για ένα ποδήλατο που στοιχίζει 3.000€ ( 2420€ + 580€ ΦΠΑ) η επιδότηση είναι 2420 * 40% = 968 € αλλά το ανώτατο όριο επιδότησης είναι 800€ οπότε το συνολικό κόστος διαμορφώνεται σε (2420-800) + 580= 2200€

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟΝ 2.200€ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ

H Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου ισχύει για ιδιώτες με 1 ποδήλατο ανα ΑΦΜ όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου για Εταιρίες

Επιπλέον στο νέο ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2 η επιδότηση θα ισχύσει και για εταιρίες με κύρια δραστηριότητα από αυτές που αναφέρονται παρακάτω έως και με δέκα (10) ηλεκτρικά ποδήλατα.
ΚΑΔ Δραστηριότητας:

• 77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση οχημάτων• 77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
• 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
• 55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
• 55.β3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
• 53.20.12.00 Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery).

Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου Φυσικών Προσώπων

1ο Στάδιο : Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Επιδότησης με τα ακόλουθα συνημμένα

1) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης
εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό,
2) Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του
προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί,
3) Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης,
4) Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα
για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης
πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που
οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

5) Σε περίπτωση αίτησης από ΑμεΑ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της
Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας,
σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση,
6) Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2ο Στάδιο : Μετά την έγκριση της Αίτησης που γνωστοποιείται με email απο το ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ,  υποβάλλετε:

1) Απόδειξη – Τιμολόγιο αγοράς
2) Τυποποιημένες Υπεύθυνες Δηλώσεις (αγοραστή και προμηθευτή – επιδότησης)
3) Certificate of Conformity (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης) του κατασκευαστή.
4) Φωτοτυπία Βιβλιαρίου με ΙΒΑΝ

Διαβάστε τον οδηγό του ΥΠΕΝ για την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επιλογής και αγοράς ηλεκτρικού ποδηλάτου Οδηγός Επιδότησης Ηλεκτρικών Ποδηλάτων

Για τους πελάτες μας, ετοιμάζουμε πλήρη ψηφιακό φάκελο με τα δικαιολογητικά και τις Δηλώσεις που χρειάζονται.

Δείτε όλα τα μοντέλα ηλεκτρικών ποδηλάτων στον σύνδεσμο επιδοτούμενα Ηλεκτρικά Ποδήλατα.

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΥΠΕΝ 

Τηλέφωνα: +30 210 30 03 723 (4 γραμμές)

E-mailsupport.kinoumeilektrika2@prv.ypeka.gr

 

error: Το Περιεχόμενο προστατευτείτε από το νόμο Ν. 4481/2017