Επιδότηση για ηλεκτρικό ποδήλατο

Επιδότηση για ηλεκτρικό ποδήλατο

Επιδότηση για ηλεκτρικό ποδήλατο

Η επιδότηση ηλεκτρικών ποδηλάτων ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Με την πρωτοβουλία «Κινούμαι Ηλεκτρικά» επιδοτείται η αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων  στο 40% της αξίας τους πρό ΦΠΑ,  με οροφή τα 800 ευρώ.

Παράδειγμα υπολογισμού της επιδότησης για ποδήλατο αξίας 1500€ όπου η τιμή προ ΦΠΑ είναι 1210€ και το ΦΠΑ 290€.

Η επιδότηση υπολογίζεται ως 40% των 1210€ δηλαδή είναι 1210 * 40% = 484 € και το συνολικό κόστος του ποδηλάτου είναι (1210 – 484) + 290 = 1016 €.

H Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου προς το παρόν ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα – ιδιώτες και κάποια στιγμή μελλοντικα, αναμένεται να περιλάβει και τις εταιρείες.

Διαβάστε τον οδηγό του ΥΠΕΝ για την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαολογητικά επιλογής και αγοράς ηλεκτρικού ποδήλατου ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Επιδότηση για ηλεκτρικό ποδήλατο συνοπτικά έχει 2 στάδια

1ο Στάδιο : Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Επιδότησης με τα ακόλουθα συνημμένα

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Αντίγραφο Ε1 ή Εκκαθαριστικού
  • Προσφορά εμπόρου για το ηλεκτρικό ποδήλάτο που σας ενδιαφέρει 

2ο Στάδιο : Μετά την έγκριση της Αίτησης που γνωστοποιείται με email απο το ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, πρέπει να υποβληθούν :

  • η απόδειξη αγοράς 
  • 2 τυποποιημένες Υπεύθυνες Δηλώσεις (αγοραστή και προμηθευτή) 
  • το Certificate of Conformity (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης) του κατασκευαστή.

Για τους πελάτες μας, ετοιμάζουμε πλήρη φάκελλο με τα δικαιολογητικά και τις Δηλώσεις που χρειάζονται.

Για όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα που αντιπροσωπεύουμε υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα απο τις κατασκευάστριες εταιρείες, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ΕΝ 15194.

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να κινηθούν έγκαιρα γιατι οι διαθέσιμες πιστώσεις έχουν όριο και σειρά προτεραιότητας.

 

error: Το Περιεχόμενο προστατευτείτε από το νόμο Ν. 4481/2017