Επιστροφές προϊόντων

 1. Η περίοδος εντός της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να υπαναχωρήσουν από σύμβαση πώλησης είναι 14 ημερολογιακές ημέρες από τη παραλαβή του προϊόντος.
 2. Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης κατά παντός κινδύνου κατά την επιστροφή του προϊόντος βαρύνουν τον καταναλωτή..
 3. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν σε άριστη κατάσταση και στην αρχική τους συσκευασία όπως ακριβώς ήταν όταν παραλήφθηκαν. Επίσης πρέπει να συνοδεύονται απ’ όλα τα παραστατικά έγγραφα αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο ή τυχόν προωθητικό υλικό του προϊόντος κ.α).
 4. Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:
  • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό μας κατάστημα και ταυτόχρονα, αυτά παραλήφθηκαν από το φυσικό κατάστημα, οπότε η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.:  η συναρμολόγηση, η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν, η θέση σε λειτουργία.
  • Εφόσον το προίόν έχει χρησιμοποιηθεί / τεθεί σε λειτουργία, ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας κατά τουλάχιστον 40% και ανάλογα με την κατάσταση του όταν παραληφθεί, που συμφωνείται ως αντικειμενικά αιτιολογημένη απώλεια εισοδήματος σε πώληση του επιστραφέντος αγαθού ως μεταχειρισμένου.
  •  Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος από τον καταναλωτή κατά τρόπο που δεν θα δύναται να μεταπωληθεί πλέον ούτε καν ως μεταχειρισμένο, η μείωση της αξίας θα ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 80%.
 5. Δηλαδή ΔΕΝ επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα εμπορεύματα που παραλάβατε προτού αποφασίσετε να υπαναχωρήσετε από την αγορά. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε ένα προιόν πρίν το αγοράσετε πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και για όσα προιόντα αυτό είναι δυνατό, πρέπει αναγκαστικά να έρθετε για τη δοκιμή στο φυσικό μας κατάστημα.
 6. Εξαιρέσεις : Η περίοδος “χάριτος” των 14 ημερών δεν ισχύει για εμπορεύματα που αγοράζονται κατά παραγγελία ή σαφώς εξατομικευμένα / τροποποιημένα στις απαιτήσεις σας.
 7. Πριν γίνει οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν περάσει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του προιόντος. Πρέπει να επιστρέψετε τα εμπορεύματα μέσα σε 14 ημέρες αφότου μας ενημερώσετε ότι θέλετε να υπαναχωρήσετε.
 8. Επικοινωνήστε μαζί μας πρίν την αγορά σας στο τηλέφωνο (+30) 213 0049039 ή (+30) 211 0153095 ή μέσω mail στο info@green-motors.gr εάν χρειάζεστε περισσότερες διευκρινίσεις.